Eura (Euran Kunta)

Sorkkistentie 34
27510, Eura
etsi kartalta >>

Puhelin: Vaihde: 02 839 901
Faksi: faxi: 02 8399 0330
Internet: www.eura.fi
Sähköposti: ,

Tiedot:


Eura on kunta Satakunnassa Länsi-Suomen läänissä. Kunnassa asuu 12 539 ihmistä ja sen pinta-ala on 630,26 km2, josta 51,36 km2 on vesistöjä. Väestötiheys on 21,66 asukasta/km2.

Euran naapurikuntia ovat Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Köyliö, Laitila, Mynämäki, Nakkila, Pöytyä, Rauma ja Säkylä.

Euran vaakunan on suunnitellut Gustaf von Numers ja se on vahvistettu vuonna 1954. Euraan asutettiin viime sotien jälkeen Räisälän siirtoväkeä.

Eura tunnetaan muun muassa rautakautisista muinaisjäännöksistään, Euran Daltoneiksi kutsutuista rikoksia tehneistä veljeksistä ja teknomuusikko Darudesta, joka on kotoisin Euran Hinnerjoelta.

Kunnan keskustaajamassa, Eurassa ja Kauttualla, on yhteensä noin 6 700 asukasta. Muita pienempiä taajamia ovat Hinnerjoen kirkonkylä, Mannila, Koskenkylä sekä Honkilahden kirkonkylä. Kuntaan liitettiin vuonna 1970 Hinnerjoen ja Honkilahden kunnat. Vuonna 2009 Euraan liitetään Kiukainen, jolloin Euran asukasluku tulee olemaan noin 12500. Vuonna 2011 Euraan liitetään myös naapurikunnat Säkylä ja Köyliö.

Kauttualla on ollut teollisuutta vuodesta 1689 alkaen, jolloin vapaaherra Lorenz Creuz sai valtakunnan vuorikollegion kankivasaraprivilegion. Metalliteollisuus jokilaaksossa jatkui yli 200 vuotta. Vuodesta 1907 alkaen metalliteollisuus vaihtui paperin valmistukseen, kun Ahlström Osakeyhtiö perusti Kauttuan Paperitehtaan. Kauttuan kylässä on huomattava määrä arkkitehti Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia, joista tunnetuimmat ovat Porrastalo ja alkuaan virkanaisten asuntolaksi suunniteltu Tipula, joka nykyään tunnetaan nimellä Villa Aalto.

YMPÄRISTÖ:

Euralaisen luonnon rikkautena ovat järvet (yli 40), sekä rehevä ja vaihteleva luonto. Satakunnan Pyhäjärvi on Lounais-Suomen suurin järvi, josta huomattava osa sijaitsee Euran alueella. Järvi tunnetaan kalaisuudestaan ja vapaa-ajanviettokohteena. Koskeljärvi Euran Honkilahdella on Suomen tunnetuimpia lintujärviä. Erämaisen järven rannat on pääosin suojeltu. Järvelle on rakennettu lintutorni ja pysähdyspaikkoja luonnossa liikkumista harrastaville. Eurassa on myös kolme museota ja kolme kirkkoa (Euran harmaakivikirkko 1898, Hinnerjoen puukirkko 1755 ja Honkilahden puukirkko 1759) sekä lentokenttä (Euran lentopaikka), jota käyttävät Euran ympäristön moottorilentäjät ja varjoliitäjät.

HISTORIA:

Eura on Suomen merkittävimpiä kuntia esihistorialtaan. Poikkeuksellisen runsaat, erityisesti rautakautiset löydöt (Käräjämäki, Luistari, Pappilanmäki) tekevät Euraa tunnetuksi. Eurassa on ollut teollista toimintaa yhtäjaksoisesti yli 300 vuoden ajan. Kauttuan Ruukin alue syntyi vuonna 1689, kun vapaaherra Lorenz Creutz sai vuorikollegiolta luvan perustaa rautaruukin Kauttuan kosken partaalle. Rautaruukista alkanut teollisuus on synnyttänyt Kauttualle mielenkiintoisen asumis- ja teollisuusympäristön, Kauttuan Ruukinpuiston. Alueella oleva rakennuskanta on pääosin 1800-luvulta. Ruukinpuistossa sijaitsee mm. komea klubirakennus, joka toimii nykyisin ravintolana. Klubirakennus valmistui vuonna 1802.

KYLÄT:

Isovahe, Kirkonkylä, Lähteenoja, Mestilä, Mikkola, Naarjoki, Sorkkinen, Soupas, Turajärvi, Vähävahe, Kauttua ja Kiiskinmäki. Uusissa kuntaliitoksissa Euraan liitetään myös Kiukainen, Köyliö ja Säkylä.

Design © Hi-Vision Oy